VOOR AL UW BELASTINGZAKEN, ADVIES EN UITVOERING,

ZAKELIJK ,MAAR ZEKER OOK ALS PARTICULIERE CLIENT.

 

In toenemende mate wordt U als ondernemer geconfronteerd met aangiften en verdere gegevensverstrekkingen ,die de fiscus U oplegt.

Ons kantoor is bij de fiscus ingeschreven, daardoor beschikken wij over een becon registratie en kunnen als intermediar en belastingconsulent direct met de fiscus communiceren.

Wij zorgen ervoor dat uw aangiften worden samengesteld en tijdig aan de fiscus worden doorgegeven. Daarbij controleren wij uiteraard de opgelegde aanslagen en treden waar nodig in overleg en of discussie met de fiscus, teneinde uw belangen optimaal te behartigen.

Uiteraard maken wij op basis van de commerciële jaarrekening uw fiscale verslaglegging en aangifte vennootschapsbelasting.

Naast deze zakelijke dienstverlening dragen wij uiteraard ook zorg voor uw inkomstenbelastingaangiften, maar ook adviseren wij U waar nodig inzake successie rechten, schenkingen, dividenduitkeringen of subsidieaanvragen.

Groeien u, uw schulden boven het hoofd, dan maken wij uw financiële situatie inzichtelijk en staan wij U bij , mochten wij U adviseren te kiezen voor schuldsanering. Gelukkig kunnen wij dat  laatste veelal door tijdig ingrijpen voorkomen.


AAK RUTTEN B.V. Telefoon: 06-51348093
aak-rutten@planet.nl