Nabestaanden management 

In toenemende mate worden wij geconfronteerd met allerlei wettelijke regelgevingen en verplichtingen, juist op een moment dat er sprake is van rouwverwerking bij nabestaanden.

U bent met deze verwerking bezig, terwijl er echter beslissingen genomen moeten worden, zaken geregeld moeten worden. Daar staan wij voor u klaar en staan u graag terzijde.

 

AAK Rutten BV kan u in deze moeilijke tijden bijstaan en delen van deze verplichtingen van u overnemen. Samen met u en uw naasten en de begrafenisondernemer kunnen wij taken verdelen. Uiteraard voeren wij deze taken uit geheel volgens uw wensen.

Zo kunnen wij o.a. de contacten regelen met de notaris, de gemeente, de verzekeringen en verzorgen voor u de aangifte erfbelasting.

Een stukje maatwerk geheel zoals u dat wenst.


AAK RUTTEN B.V. Telefoon: 06-51348093
aak-rutten@planet.nl