VERANDERMANAGEMENT

 

Veranderingen in uw organisatie stuiten primair op weerstand. AAK Rutten B.V. probeert in deze gevallen een brug te slaan tussen partijen om samen te komen tot een oplossing.

Hierbij kunnen wij optreden namens alle partijen, maar ook waar nodig als onafhankelijke mediator, waarbij wij uitsluitend trachten partijen nader tot elkaar te brengen.

 

Bij het doorvoeren van veranderingen binnen uw organisatie stuit U vaak op weerstand. Medewerkers dienen gemotiveerd te worden om deze veranderingen ook vertaald te kunnen zien als verbetering van hun dagelijkse werk.

Met name bij fusies, bedrijfsovername's, bedrijfsopvolgingen of reorganisatie's is deze weerstand erg groot. AAK Rutten B.V. heeft zich gespecialiseerd in het managen van dergelijke projecten. Hierbij kunnen wij naast de werkgevers (koper of verkoper) ook de werknemers (Ondernemingsraad) bij staan. In dit laatste geval begeleiden wij de adviesrapportage.

Desgewenst dragen wij zorg voor de uitvoering of de begeleiding van de due dillengence onderzoeken.

Het projectmanagement kunnen wij uiteraard ook op interim-basis invullen.


AAK RUTTEN B.V. Telefoon: 06-51348093
aak-rutten@planet.nl