Verklaring omtrent het gebruik van persoonsgegevens.

 

Beste Cliënt,

 

Juist AAK Rutten BV hecht er uitermate veel belang aan dat de persoonlijke informatie die u ons mededeelt vertrouwelijk wordt behandeld en uw persoonsgegevens aldus beschermd worden.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de regelgeving dienaangaande aangescherpt middels de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( bekend als AVG of GDPR), welke in geheel Europa van kracht gaat worden.

AAK Rutten BV verwerkte uw gegevens al volgens deze richtlijn, maar verklaart bij deze dat zij daaraan voldoet. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van uw overeenkomst van opdracht en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen.

 

Uw persoonsgegevens altijd onder controle

 

AAK Rutten BV gebruikt uw persoonlijke gegevens bestaande uit voornaam, achternaam, adres, vast en mobiel telefoonnummer, BSN en/of BTW nummer en E-mail adres alsmede de overige relevante gegevens teneinde aan uw overeenkomst van opdracht te kunnen voldoen.

Deze gegevens worden daarnaast gedeeld met de belastingdienst en waar van toepassing bij andere overheidsorganen en wettelijke instanties, met welke wij in het kader van uw opdracht moeten communiceren of gegevens dienen te verstrekken. Ook zij hebben zich aan deze verordening te houden. Alle overige verstrekkingen van gegevens worden nadrukkelijk met u gecommuniceerd in uw overeenkomst van opdracht, waarbij ook zij u dienen te informeren omtrent hun status inzake deze verordening.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens krachtens het handels- en fiscaal recht gedurende de wettelijk bepaalde periodes op basis van artikel 6 lid 1 letter a,b en c. (AVG)

 

! U heeft uiteraard ten aller tijden het recht om te informeren naar de door ons vastgelegde persoonsgegevens. U kunt dat telefonisch doen: 06-51348093 ( tijdens kantooruren) of per E-Mail: aak-rutten@planet.nl.

Daarnaast publiceren wij deze verklaring ook op onze web site www.aak-rutten.nl zodat u deze daar altijd kunt raadplegen.

 

  • U heeft uiteraard ten aller tijden het recht tot correctie of vervollediging van uw persoonsgegevens.

  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ( met in acht name van onze wettelijke verplichtingen inzake bewaring)

  • Recht op beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Recht op gegevens-overdraagbaarheid, d.w.z. Op het ter beschikking stellen van deze gegevens aan derden volgens uw schriftelijke opdracht.

  • Uiteraard kunt u ten aller tijden een beroep doen op art.21, Lid 1 AVG en bezwaar maken tegen de gegevensverwerking om redenen, die voortvloeien uit de bijzondere situatie van betrokken personen.

 

Heeft u verdere vragen omtrent deze verordening en deze verklaring aarzel dan niet om ons even te bellen of mailen. Wij hechten aan transparantie.

 

AAK Rutten B.V.

 

 

(versie 140218)


AAK RUTTEN B.V. Telefoon: 06-51348093
aak-rutten@planet.nl